ENTREVISTA ALS ALUMNES

Hem entrevistat alguns alumnes que han passat la COVID-19 durant el primer trimestre del curs per saber com els ha afectat. L'entrevista va ser totalment anònima a través d'un formulari, ja que l'estat de pandèmia actual no ens permetia fer entrevistes presencials.

Alumne 1

Alumne 2

Alumne 3