ERASMUS +

Nacho Angulo
Mohamed El Atmani

QUÈ ÉS L'ERASMUS?

ERASMUS + OFEREIX OPORTUNITATS A:

Erasmus+ contribueix a l’Estratègia Europa 2020 pel creixement, el treball, la justícia social i la inclusió, i als objectius del marc estratègic per a la cooperació europea en l’àmbit de l’educació i la formació.

 

Erasmus+ també vol promoure el desenvolupament sostenible dels països associats en l’àmbit de l’educació superior i contribuir a la realització del objectius de l’estratègia de la UE per a la joventut.

Dins del programa es plantegen els següents objectius per als joves :

  • Reduir l’atur, especialment entre els joves.

  • Animar als joves a participar en la vida democràtica d’Europa.

  • Reduir l’abandonament escolar.  

QUINS OBJECTIUS TE L'ERASMUS

Erasmus+ és el programa de la UE de recolzament a l’educació, formació, joventut i esport a Europa. El seu pressupost de 14.700 milions d’euros, oferirà oportunitats d’estudi, adquisició d’experiència i voluntariat a més de 4 milions d’europeus.

El programa Erasmus+, que s’extén fins el 2020, no es dirigeix només a estudiants. S’hi ’han fusionat set programes anteriors i ofereix oportunitats a una àmplia varietat de persones i organitzacions.

  • Estudiants d’Educació Superior i Formació Professional que desitgin estudiar, formar-se o obtindre experiència laboral a l’estranjer (incloses les movilitats des de i cap Europa en l’àmbit de l’Educació Superior).

  • Estudiants d’Educació Secundària que desitgin realitzar un període d’estudis a l’extranjer.

  • Professorat, formadors, personal d’administració que desitgin ensenyar, formar-se i aconseguir noves perspectives professionals a l’extranjer, o compartir la seva experiència (incloses les mobilitats des de i cap Europa en l’àmbit de l’Educació Superior)

  • Organitzacions o institucions en els àmbits de l’educació i la formació que desitgin cooperar i intercanviar bones pràctiques amb la fi d’innovar i modernitzar-se.

  • Empreses i institucions d’Educació Superior per col·laborar i reforçar el potencial empresarial, tant de personal com d’estudiants, així com per ajudar a les organitzacions a millorar la seva resposta en les necessitats del mercat laboral.

  • Organitzacions o institucions en els àmbits de l’Educació i la formació amb l’objectiu de contribuir a la reforma de polítiques en l’àmbit de l’educació i la formació.

ENTREVISTA:  Sònia Gomés

  1. Com organitzeu el programa dins de l’institut?

El institut dona beques als alumnes de grau mitja i superior però les han de demanar abans per al any vinent per poder anar al lloc destinat l’estiu de 1r any.Les beques les atorga la unió europea per a cada institut i demanem tantes depenent dels alumnes que hi participen

2) Quants alumnes hi participen cada any més o menys?

Aquest any participen 10 alumnes de grau mitja(7 destinats a França, 3 a Roma)

De grau superior hi participen 6 alumnes(1 a França, 2 a Polònia, 2 a Alemanya, 1 a Lisboa)

3) La destinació l’escull l’alumne o es al atzar?

L’alumne pot escollir el país, depenent de l’idioma i del cicle formatiu

 

4) Quins son els països que es donen a escollir? I per que aquests i no uns altres?

A Grau Mitja es donen a escollir entre (França, Itàlia) perquè l'insti-tu  te contactes en aquests països que acolleixen als alumnes, sobretot als menors d’edat.

Grau Superior poden escollir qualsevol país de la Unió Europea, perquè aquests països estan dins d’una xarxa(Xarxa FP ciutats europees) i busquen empreses en aquests països perquè els alumnes hi pugin anar-hi a fer les practiques.

5) Us heu plantejat fer l’Erasmus+ fora d’Europa?

De moment no tenim pensat portar L’Erasmus+ fora d’europa

6) Algun any heu tingut problemes en portar als alumnes al país destinat?

No, de moment no hem tingut cap tipus de problemes amb els viatges, amb la empresa,etc...Avegades els alumnes cambien d’opino a ultima hora :D

7) Cuants instituts hi participen aproximadament?

Molts instituts, gairabe participen tots el instituts que fan Cicles Formatius.