Ayesha Imran 

Yesica Calderon

Terratrèmols i canvi climàtic

Durant anys hem sentit parlar del canvi climàtic i els desastres que  provoca. Però sabem ben bé que es el canvi climàtic?

Moltes activitats que realitza l’home requereixen combustible. Al cremar-se alliberen gasos d’efecte hivernacle (GEH) incrementant  la retenció de calor . Produint l’anomenat canvi climàtic .

Quins gasos el causen?

CO2                     Es produeix quan cremem carbó,gas natural i petroli.

N2O i CH4         Causats per la brossa, fertilitzants i excrements de les                                      granges.

CFC                      Produit pels  refrigeradors i aparells d’aire condicionat.

H2Ov                   Causat per l’evaporacio de grans quantitats d’aigua i quan                               es cremen combustibles fòssils.

Els terratrèmols 

El moviment de les plaques terrestres és, precisament, la causa principal de l'aparició dels terratrèmols.

Perquè hi ha terratrèmols?

Ones sísmiques

Quan es trenca una roca es produeixen ones que s’escampen a traves de la terra. Hi ha tres tipus d’ones:

 

-Primàries (P):  son les ones més ràpides,  es propaguen per qualsevol medi, ja sigui sòlid o líquid. Es mouen al  mateix sentit de les vibracions de les partícules.

 

_ Secundàries(S): És tracta d’ones que es mouen de manera  perpendicularment al sentit de la vibració de les partícules. Són les que arriben en  segon lloc.

 

-Ones superficials: Es produeixen a la superfície terrestre per interacció de les ones primàries i secundàries. Són les que afecten més.

Quins danys pot causar un terratrèmol al terreny?

Els danys que provoca un moviment sísmic poden variar depenent de la seva magnitud :

-Destrucció d’habitatges i edificis: es considerat el efecte mes greu, perquè el cost social es molt alt.

-Destrucció d’infraestructures (carreteres i ponts): causa un impacte important en la economia, ja que impedeix que la regió afectada rebí aliments.

-Esllavissades i esfondraments: provoca greus danys a la naturalesa, habitatges, edificis, ponts, carreteres, línia elèctrica ,etc.

El Gamma's Touching Tribute To Mother Nature 

"És una cosa trista que la naturalesa parli i l'home no l'escolti."