Els nostres pares també van estudiar a l'institut

Exalumne 7

Quants anys fa que vas estudiar a l'institut Baix Camp?

Fa 33 anys.

Com creus que ha canviat l’institut des que hi vas anar?

Crec que ha canviat poc.

Recomanaries aquest institut?

Encara te'n recordes del teu primer dia de classe? Com va ser?

Sí.

Va ser molt emocionant.

A quins professors recordes amb afecte?

I companys/companyes? Segueixes tenint relació amb alguns d’ells/es?

A la Peppa i al German.

Què t’hauria agradat canviar o millorar de l'institut?

No.

Què és el que més ressaltaries de l'institut d'aquell temps?

Les instal·lacions

La llum.

Després d’acabar l’institut, què vas estudiar? O vas començar a treballar?

Vaig estudiar evanisteria.

Vas fer festa de graduació? Com va ser?

No.

Recordes el viatge de final d'etapa? On vas anar?

Encara conserves l'orla? Què penses quan la veus?

Vam anar a Cambrils a pescar.

No la tinc.