Hem entrevistat el nostre director per coneixe'l una mica millor.

Aquest any, la nostra cap d'estudis i la professora de filosofia es jubilen. Hem volgut saber com ha sigut la seva experiència durant aquests anys de docència i algunes de les seves anècdotes com a professores.

A més, gràcies a la participació d'alguns pares i mares dels alumnes de tot l'institut, podeu conèixer com era l'institut i els professors fa uns anys.

Cliqueu en cadascuna de les imatges per coneixe'ls!

ENTREVISTES

Cap d'estudis

Director del centre

Professora de filosofia