Sovint hi ha alumnes que no vénen a algunes classes. Convaliden, diuen alguns però, que significa que podem convalidar una assignatura?

La convalidació d’assignatures es tracta de no assistir a algunes classes per tal de compensar les hores “extres” que es fan fora del centre. Ens hem informat amb les secretaries del centre Baix Camp i ens han aclarit dubtes que segurament també us podran sorgir.

Gràcies a les convalidacions molts alumnes de la ESO , batxillerat i cicles formatius poden estalviar-se hores escolars.

Laia Navarro i Adriana Quinaya

Es poden convalidar les matèries següents:

 • Educació Física

 • Música

 • Una matèria optativa específica de 4t curs de la ESO. L’alumne farà en aquest cas només dues matèries optatives específiques cap de les quals pot ser música.

 • No són convalidables ni el treball de síntesi de 1r a 3r curs ni el projecte de recerca de 4t curs.

 • Les llengües tant en els cursos d’ESO i Batxillerat no són convalidades

 

Convalides EF?

Per poder demanar una convalidació el mínim són 7 hores de pràctica esportiva o ser un esportista d’Alt Rendiment.

Hem volgut saber com arriba la informació a l'alumnat afectat. Ens han contestat que el centre no va a buscar a l’alumnat per informar-lo sobre la convalidació, ja que l’alumnat interessat ho hauria de saber.

 

Per processar una convalidació es fan els passos següents:

 • EL P.I.E (el Programa Individual Educatiu).

 • S’adapta l'horari de l’alumne fent que surti o no del centre (depèn de les famílies).

 

PROGRAMA DE CONVALIDACIÓ

Els alumnes que estiguin cursant ESO i al mateix temps  cursin estudis de dansa en conservatoris, centres professionals  poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries.

Per poder sol·licitar una convalidació hem de lliurar la documentació següent:

 

 • Sol·licitud de reducció de matèries  en l’ESO juntament amb un certificat expedit pel conservatori o centre professional on s’acredita el curs que està fent l’alumne/a.

(El procés és una mica llarg, la persona que està demanant la convalidació a de lliurar al centre la sol·licitud de reducció de matèries).

 • El centre li entrega a l’alumne/a un rebut de recepció de sol·licitud.

 • La direcció del centre resol la sol·licitud pels alumnes.

 • Els alumnes que vulguin cursar batxillerat i al mateix temps cursin estudis de dansa en conservatoris poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries corresponents a la franja d’optativitat al batxillerat

 • Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultaniejar estudis ordinaris amb els ensenyaments de dansa, la sol·licitud s’ha de renovar cada curs.

 • L’alumne/a que repeteix les classes de dansa no pot demanar una altra convalidació.

 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
 • Google+ - Black Circle
 • Pinterest - Black Circle
 • Instagram - Black Circle